IN NHANH CHẤT LƯỢNG CAO

Ông Phùng Xuân Nhạ: Sinh viên liên quan gian lận điểm sẽ bị xem xét đuổi học

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tham khảo các ý kiến để hoàn thiện quy chế, có chế tài đủ mạnh xử lý ngay vi phạm trong thi cử. Ngày 22/4, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng...

Phải loại bỏ cán bộ ‘mua’ điểm cho con

Hầu hết các ý kiến đều cho rằng các cán bộ, lãnh đạo địa phương 'mua' điểm cho con dù bằng cách này hay cách khác đều phải xử lý nghiêm; loại bỏ khỏi bộ máy, thậm chí khởi tố nếu...
IN QUÀ TẶNG

ABC